Oppsving for turbil

Det var en optimistisk tone i vurderingen av årets sesong fra mange av deltagerne på høstens seminar for NHO Transports turbilmedlemmer.

Godt fremmøte og god stemning preget den faste halvårlige samlingen for turbil. Oppsummeringen fortalte om en god sesong, men med distriktsvise variasjoner. Selv om incoming for mange er blitt en liten del av produksjonen, meldte flere om en økning. Utenlandske byråer som nå bestiller direkte fra norske transportselskap, har trolig innsett at lokalkunnskap har en verdi. I tillegg styrker de gunstige valutaforholdene konkurransekraften.

 

Løyvefritak – for lett å få

Særlig i nord oppleves det at fylkeskommunene har vært slepphendte med løyvefritak, noe som spiser av markedet, spesielt i vintersesongen. Samtidig er dette en problemstilling man møter flere steder i landet. NHO Transport er overfor Statens vegvesen tydelige på at det ut fra både sikkerhetshensyn og kravene i Yrkestransportloven er viktig å være restriktive. Utgangspunktet må være at det ikke gis fritak hvis det er aktører i området som kan utføre transporten.

 

Aktuelt: allmenngjøring, miljø og alkolås

Vedtak om allmenngjøring må fornyes for hver avtaleperiode, og det er lagt inn søknad fra Yrkestrafikkforbundet om fornyelse. Arbeidstilsynet har registrert mange brudd ved kontroller, og NHO Transport støtter en fornyelse.

Lavutslippssoner kan være en utfordring for turbusser, da disse innføres med kort varsel, så man ikke får en naturlig fornying av bussparken før de trer i kraft. Flere deltagere på seminaret ønsket seg muligheter for å kjøre utenom Oslo. Investering i omkjøringsveg fremfor utvidelse av E18, og en bedre kryssingsmulighet over Oslofjorden ble nevnt som løsninger.

Krav om alkolås ble diskutert. Unibuss og Bussring har innført dette allerede, og har gode erfaringer. Det ble påpekt at dette er et krav som også må gjelde ved kabotasjekjøring.

Les Presentasjon av aktuelle saker her  

 

Utvidet kontrollvirksomhet

Morten Lien fra Arbeidstilsynet, som også har informert på tidligere seminarer, fortalte om kontrollvirksomhet og mulige sanksjonsformer. Ved avdekking av ulovlig virksomhet hos utenlandsk kjøretøy, kan de stoppe adgangen til å kjøre i Norge. Lien erkjente samtidig at det i praksis er vanskelig å sikre at de ikke kommer tilbake.

Det utføres også kontroller hos transportkjøpere, som skal kunne dokumentere at det er gitt informasjon til transportør om for eksempel allmenngjøring.

Arbeidstilsynet utarbeider nå en veileder med alt regelverk for godstransport. Dette kan også bli aktuelt for turbil.

Les presentasjonen fra Arbeidstilsynet her

 

Beltekampanjene

Det har vært i alt tre beltekampanjer for busser i klasse 2 og 3 i regi av Statens vegvesen, den siste med gebyr til passasjerer uten belte ved kontroll.

– Bakgrunnen for kampanjene er at granskning av ulykker viser at flertallet av de drepte ville overlevd, og alvorlige skader kunne vært unngått, hvis passasjerene hadde brukt belte. Dere mister kunder! så det er i busselskapenes interesse at belte brukes, sa Trond Ersvik fra Vegdirektoratet.

 

Sjåførens ansvar for barn under 15 år

– Sjåføren bør reagere hvis barn går omkring i bussen eller hopper i setet, sa Ersvik.

Samtidig er kontrollørene klar over at sjåføren ikke har mulighet for å følge med barn på bussen under kjøring, og han garanterte at de ikke bøtlegger sjåfører hvis de viser aktsomhet og ivaretar den generelle informasjonsplikten – muntlig eller ved skriftlige oppslag.

Beltekontroll kan også gjøres under andre kjøetøykontroller, og Ersvik presiserte at ved alle typer kontroller blir dokumenter sjekket, og må være i orden.

Les presentasjonen av belte-i-buss kampanjen her

NHO Transport er samarbeidspartner for beltekampanjene, og mange medlemmer deltar og sprer kampanjemateriell på bussene. Statistikk fra kontrollene viser en økning i beltebruk, men Vegvesenet vil gjerne ha forslag til virkemidler som kan gi enda bedre effekt.

 

Tariffoppgjøret

Advokat Johannes Straume informerte om resultatene av tariffoppgjøret. Han presenterte også en mulig arbeidsgang i lokale forhandlinger, med vekt på hva man skal ivareta både formelt og på det menneskelige plan.

 

Neste turbilseminar blir i Svolvær 19.–20. januar 2017. 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: