For hver tredje trafikkdrepte i Norge er et tungt kjøretøy involvert

Denne andelen er dobbelt så høy som snittet i Europa. Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet, men har rundt 35 prosent flere drepte med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet I Europa. Mye tung godstrafikk på et vegnett med mye svinger og lite adskilte kjøreretninger, er viktigste forklaring.

Les mer og last ned rapporten her

Rapporten som er laget på oppdrag fra Statens vegvesen, gir en oversikt over risikofaktorer med bruk av tunge kjøretøy i Norge. Vegvesenet har ønsket å finne ut hvilket potensial som ligger i å forbedre sikkerheten knyttet til bruk av tunge kjøretøy i Norge. I rapporten  foreslås en helhetlig og koordinert innsats innenfor et spekter av tiltaksområder, hvor økt bruk av teknologi er gjennomgående.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: