- Me trenar på det som aldri skal skje!

ALLTID BEREDT: F.v. Prostidiakon Eilev Erikstein, disponent Svein Olav Straand, lensmann i Vinje Trond Neri Flothyl, beredskapsleiar i Vinje Olav Ringhus og HMS-ansvarleg Tellef Solås er fornøyd med beredskapsseminaret på Bø Hotell. Foto: Styrk Fjærtoft Trondsen.

– Det handlar om å vere føre var og lage gode rutinar for heile organisasjonen om det verst tenkelege skulle skje! Det er grunnen til at me kvart fjerde år samlar troppane og investerar i ein heil dag der beredskapen er einaste tema. Det sier en ivrig Svein Olav Straand i Telemark Bilruter.

I alt 43 medarbeidere  i Telemark Bilruter, Telemark Godslinjer og Telemark Transportservice samt innledere var samlet til beredskapsseminar i vår, for å få påfyll og utveksle erfaringer.

– Alle dei tre selskapa driv hovudsakleg med tungbil innanfor buss og last, og slik møter me mange av dei same utfordringane dersom uhellet skulle skje. Med seminaret ynskjer me at me saman skal stå betre rusta til å takle slike situasjonar, seier Straand.

 

Mange hjelpere når uhellet er ute

Beredskapsdagen hadde et rikholdig program der flere aktører fortalte om sine oppgaver og hvordan de arbeider når melding om en ulykke kommer. Politi, prostdiakon, ambulanse, brannvesen, bilberging og Statens vegvesen gjorde greie for sine utfordringer ved både små og større ulykker.

Viktigheten av psykososial oppfølging etter ulykker, og arbeidet i kommunenes beredskapsgrupper ble beskrevet.

– Det viktigaste er kanskje å vere der! Leggje eit pledd over skuldra. Halde rundt. Finne kaffi og ein matbit. Tenke praktisk! sa prostidiakon Eilev Erikstein i Vest-Telemark.

Erfaringer fra ”Kollegahjelpen” til Norges Lastebileierforbund gjorde også inntrykk på tilhørerne. Budskapet var at alle må få tilbud om å snakke med noen, og selv om de ikke klarer det rett etter en alvorlig ulykke kan behovet for å dele opplevelsen med noen melde seg lenge etterpå.

 

Viktig samling

– Me kan ikkje lage reglar for alt, men dagen sette i gang ein prosess på kva eg kan bidra med om noko skjer. Og me er mykje takksame for gode tilbakemeldingar frå både eigne medarbeidarar og eksterne innleiarar, seier disponent Svein Olav Straand.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: