Positive til allmenngjøring

Styret i NHO Transport har levert høringssvar på anmodning om allmenngjøring av sentrale lønnsbestemmelser i Bussbransjeavtalens turbildel. Det foreligger en tilsvarende anmodning om allmenngjøring av lønnsbestemmelsene på godssiden, og foreningens styre vedtok å støtte kravet om allmenngjøring ved kabotasjekjøring både på turbil- og godssiden.

Det var opprinnelig Yrkestrafikkforbundet som krevde allmenngjøring, og Norsk Transportarbeiderforbund har i etterkant støttet kravet. Tariffnemnda sendte kravene på høring i januar, og fristen for å avgi høringssvar går ut 12. mars. Allmenngjøringsnemnda skal etter planen behandle anmodningen og høringssvarene på et møte 9. april og fatte endelig avgjørelse på et nytt møte 11. mai.

– Det er dog viktig å være klar over at NHO Transport ikke støtter kravet om allmenngjøring ved internasjonal transport. Foreningen har innhentet en juridisk betenkning, som tilsier at dagens EØS-regler ikke gir anledning til å allmenngjøre lønnsbestemmelser ved slik kjøring. Ved internasjonal transport er stort sett sjåførene i Norge i en svært begrenset tidsperiode, og det ville også medføre en urimelig arbeidsbyrde å måtte beregne norsk lønn for få timers kjøring i Norge, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Kontrollutfordringer

Den største utfordringen ved allmenngjøring av lønnsbetingelser ved kabotasjekjøring er kontroll og håndheving. Dagens lov om allmenngjøring er stort sett basert på at utenlandske arbeidstakere jobber på et norsk verft eller byggeplass, og da er det forholdsvis enkelt å kontrollere at allmenngjøringsbestemmelsene blir etterlevd. Det er vanskeligere å kontrollere i en mobil bransje som transport, hvor arbeidsgiver holder til i utlandet og lønnen utbetales i sjåførenes hjemland.

– Denne problemstillingen har vi tatt opp i vårt høringssvar. Mange europeiske land krever etter hvert at utenlandske transportører skal forhåndsregistrere kjøring i et annet land. Dette bør kunne gjøres elektronisk, og sjåføren må ha med kopi av registreringen. I tillegg bør det vurderes om bestiller av kabotasjeoppdrag må bekrefte ordren og samtidig erkjenne sin påseplikt og solidaransvar for at riktig lønn utbetales, sier Stordrange.

Foreningen skriver også i sitt høringssvar at norske myndigheter raskt bør gå på bestiller av kabotasjeoppdrag hvis utenlandsk transportør blir stoppet og ikke har alt i orden.

– En slik praksis vil medføre at bestillerne blir mer kritiske og dermed ha en preventiv effekt, sier Stordrange.

 

Ordnede forhold

I høringsbrevet blir det fremhevet at NHO Transport støtter kravet om allmenngjøring ved kabotasjekjøring fordi man ønsker ordnede forhold innen transportbransjen.

– NHO Transports styre har i sin behandling lagt stor vekt på at medlemsbedriftene innen turbil og gods har gitt uttrykk for at de ønsker en allmenngjøring. De er imidlertid klar over at allmenngjøring ikke vil løse alle problemer i transportbransjen, men snarere skape merarbeid via økte kontroller samt rapporterings- og dokumentasjonskrav, avslutter Stordrange.

 

Les høringssvar turbil her

Les høringssvar gods her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: