Kan ikke benytte utenlandske turbiler

Samferdselsdepartementet har nå sagt klart fra om at NSB ikke kan benytte utenlandske turbiler når tog må erstattes av buss. Skal utenlandske turbiler benyttes, må det søkes om dispensasjon i hvert enkelt tilfelle.

I forbindelse med et planlagt sporbrudd på Dovrebanen i juni i fjor leide NSB inn svenske turbiler for å transportere passasjerer på strekningen Oslo S – Lillehammer/Dombås. NHO Transport tok opp lovligheten ved en slik praksis i et brev til Samferdselsdepartementet i fjor sommer, og foreningen har nå fått svar på sin henvendelse.

Ifølge Samferdselsdepartementets svar er "buss for tog" å anse som "buss i rute", og denne kjøringen kan i henhold til Yrkestransportforskriften utføres i inntil to måneder av underleverandør med turvognløyve. Slik transport kan imidlertid ikke utføres av utenlandske transportører fordi kabotasje i rutetransport kun kan benyttes på innenlandsstrekninger som er en del av en internasjonal rute.

–Vi er svært glade for at Samferdselsdepartementet er så klare i denne saken. Hadde man åpnet for at utenlandske transportører kunne ta slike oppdrag, ville dette få svært store konsekvenser for norsk turbilsektor, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

 

Les brevet fra Samferdsselsdepartementet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: